INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


OJCOWSKI PARK NARODOWY

 

ZAGROŻENIE WARTOŚCI KULTUROWYCH
(oprac. Jarosław Żółciak)
Istniejący zasób historycznych wartości kulturowych obszaru Parku jest zagrożony w stopniu nie mniejszym niż przyroda. Położenie OPN w obszarze podmiejskim największych aglomeracji w Polsce (Śląsk i Kraków) o wysokiej gęstości zaludnienia, powoduje ciągłe konflikty m.in. w dziedzinie ochrony krajobrazu. W okresie po II wojnie światowej nastąpiła głęboka erozja prawa budowlanego, nie istniał odpowiednik "policji budowlanej", działającej w krajach zachodnioeuropejskich. Krajobraz terenów otaczających Park, a nawet niektóre fragmenty historycznego krajobrazu OPN uległy niekorzystnym przekształceniom, które nierzadko noszą cechy wręcz dewastacji. Wsie zatraciły cechy rodzimej architektury jurajskiej.
Agresywne chemicznie powietrze i kwaśne deszcze zagrażają elementom kamiennym zamków w Pieskowej Skale, Ojcowie oraz rzeźbom zespołu sakralnego na Grodzisku. W niewątpliwy sposób zmniejszają trwałość blaszanych pokryć dachowych zabytkowych wilii uzdrowiskowych. Innego rodzaju zagrożeniem są nieodpowiednie przekształcenia budynków. Podstawowym problemem w dziedzinie ochrony zabytków jest brak funduszy na ich ratowanie. Dotyczy to w równym stopniu właścicieli państwowych jak i prywatnych.

 
Na tym tle tym bardziej nie można pominąć relatywnie dużych sukcesów. Najbardziej znany z tutejszych obiektów, zamek w Pieskowej Skale, odrestaurowany przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, utrzymywany jest w znakomitym stanie. Środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoliły na wykonanie częściowych zabezpieczeń ruin zamku ojcowskiego. Sukcesywnie jest restaurowany nakładem parafii w Skale zespół pustelni bł. Salomei na Grodzisku. Mieszkańcy Ojcowa odbudowali od podstaw "Bazar Warszawski", zaś dyrekcja Parku, Polska Akademia Nauk i Akademia Medyczna w Krakowie wykonują remonty użytkowanych przez siebie willi uzdrowiskowych. Ze środków, przyznanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, odrestaurowany został dawny hotel zdrojowy "Pod Kazimierzem" i północne skrzydło hotelu "Pod Łokietkiem". Sterowanie przebudową domów mieszkalnych prywatnych właścicieli przyniosło ocalenie w kilku przypadkach tradycyjnej formy. Jako bardzo dobrze utrzymany należy określić park wokół zamku Pieskowej Skale, powoli, lecz konsekwentnie przywraca się pierwotne walory parkowi zdrojowemu w Ojcowie.
Ponadto wykonano, głównie staraniem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i dyrekcji Parku szereg dokumentacji inwentaryzacyjnych i studialnych zabytkowych obiektów (budynków, zagród, układów urbanistycznych wsi, parków). Prace te objęły również problematykę zagrożenia naporem inwestycyjnym i zniekształcania krajobrazu.

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

 

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny